Vad är härdplast?

Härdplast har fått sitt namn från att plasten härdas för att bli hård. Härdplast används bland annat till rör, båtskrov och bilkarosser. Plasten är uppbyggd av molekyler som är tvärbundna och är så pass starkt sammanhållen att den inte går att återvinna.

 

Hur fungerar härdplast?

Härdplast är en typ av plast som får sin form och stabilitet genom att den härdas. Det är ett polymer, vilket är långa kemiska kedjor, som är uppbyggda av tvärbundna molekyler. Nätverket som de är uppbyggda i är tredimensionellt och ser ungefär ut som ett nät. När plasten härdas blir dessa förnätningar så pass starka att det är nästintill omöjligt att få isär dem. Det är detta som gör plasten så otroligt stark. Men det är även detta som gör att härdplast inte går att återvinna. Den är helt enkelt för stark för att kunna formas om via nedsmältning. Det finns även hårdplast, men den är fortfarande betydligt mjukare än härdplast. Hårdplast kan vara till exempel en glasslåda. Den är visserligen hård, men den går att böja.

 

Vad används härdplast till?

Glasfiberarmerad härdplast är den typen av material som är allra vanligast när det kommer till tillverkning av plastbåtar. Men härdplaster används även vid tillverkning av olika rör, bilkarosser med mera. Det finns även härdplaster som är flytande. Dessa finns i bland annat vissa färger, härdlacker och impregnering.

 

Nackdelar med härdplast

En stor nackdel med härdplast är att den inte går att återvinna. Härdplasten är så hårt sammanhållen i sitt rutnät att detta inte går att rubba på, inte ens vid upphettning. Det man däremot kan göra är att mala ner plasten till små flisor. Dessa små flisor av härdplast kan sedan användas som utfyllning i annan plaståtervinning. När det endast är små mängder så fungerar det bra. Men stora mängder härdplast kan inte återvinnas, åtminstone inte idag. Å andra sidan är plasten så hållbar att produkten håller länge och behöver därför inte återvinnas på samma sätt som till exempel en förpackning som man bara använder en gång.

En annan nackdel är att härdplaster i sig är sköra. Om någonting tillverkas av enbart härdplast så går det relativt lätt att bryta av plasten. Härdplast blandas därför nästan alltid med andra material som till exempel glasfiber och blir då väldigt hållbar.

 

Fördelar med härdplast

Den största fördelen med härdplast är att materialet är extremt slitstarkt. Plast är generellt slitstarkt, men härdplast är ännu mer slitstarkt. Som raka motsatsen till nackdelen med härdplast, att det inte kan återvinnas för att det är så slitstarkt, är även detta en fördel med denna typen av plast.

En annan fördel är att plasten är extremt värmetålig. Även detta grundar sig i nackdelen att den inte går att återvinna. Vanliga plaster som mjukplast och hårdplast kan mjukas upp och förlora formen vid höga temperaturer. Men härdplasten består.

 

Är härdplast farligt?

När plasten har härdat, det vill säga stelnat, så är den inte farlig. Däremot innehåller härdplast farliga ämnen som frigörs vid härdningen. Men när plasten har stelnat och blivit en färdig produkt så är den inte längre farlig att använda. Dessa ämnen kommer inte att kunna utsöndras från plasten vid ett senare tillfälle, om den inte upphettas till extrema temperaturer.