Så fungerar polykristallina solceller

Polykristallina solceller är uppbyggda av silikon. Men istället för att använda sig av en typ av silikonkristall vid tillverkningsprocessen, som är fallet när man tillverkar monokristallina solceller, smälter man ner många olika typer av silikon vid framställningen av polykristallina solceller.

Polykristallina solceller kallas även för multikristallina solceller, som en konsekvens av att många olika kristaller återfinns i samma cell. Då tätheten av kristaller är hög i polykristallina solceller har varje individuell kristall en särskilt liten yta att röra sig på. Det medför att polykristallina solceller har en lägre verkningsgrad i jämförelse med monokristallina solceller.

Mer specifikt rör elektronerna sig på ett mindre effektivt sätt i solcellspaneler av polykristallin typ, då de kiselsplattor som polykristallina solceller är uppbyggda av är mer ojämna och därför svagt riktade mot håll som ej är optimala för en perfekt strömledningsförmåga ska erbjudas.

Verkningsgraden för modulära solcellspaneler av polykristallint material är dock inte avsevärt låg, den ligger på runt 15–17 % medan verkningsgraden för modulära solcellspaneler av monokristallint material ligger på cirka 15–22 %.

 

Så skapar polykristallina solceller elektricitet

  • Steg 1: Solens strålar träffar de polykristallina solcellerna, och det medför att en effekt uppstår som bidrar till att elektroner frigörs.
  • Steg 2: Som Energi Sage förtydligar består polykristallina solceller av två lager varav ett av dessa har en förmåga att skapa ett elektromagnetiskt fält, vari elektronerna förflyttar sig och därmed skapar elektrisk spänning.
  • Steg 3: Elektronerna fångas upp med hjälp av metallkonduktorer som skapar DC-ström som transformeras till AC-ström med hjälp av en växelriktare.

 

4 sätt att finansiera ett solcellssystem

  1. Privatlån: En räntesats på cirka 7,5 % tillämpas. Du kan i regel låna upp till 600 000 kronor och avbetalningstiden är ofta lång.
  2. Höj ditt bolån: En räntesats på cirka 1,75 % tillämpas. Du måste dock äga din bostad, och din fastighet kan aldrig belånas för över 85 % av dess marknadsvärde.
  3. Snabblån: En räntesats på cirka 20 % tillämpas. Snabblån lämpar sig inte väl för att betala ett solcellssystem, då räntesatsen är hög och återbetalningstiden är kort.
  4. Samlingslån: Du sänker dina kostnader för lån genom att samla dyra krediter. Småkrediter med en ränta på cirka 20 % sammanfogas i detta fall till ett lån med en ränta på cirka 7,5 %.

Med hjälp av en jämförelsesida för lån likt den som Sambla Sverige erbjuder kan du jämföra låneerbjudanden från ett flertal kreditorer, vilket medför att dina möjligheter för att teckna dig för ett lån med särskilt bra villkor ökar markant.

 

En jämförelsetabell med de två vanligaste solcellstyperna

Paneltyp Fördelar Nackdelar
Monokristallina solceller Stilrent utseende
Hög verkningsgrad
Relativt dyra
Polykristallina solceller Relativt billiga Inte lika effektiva som monokristallina solceller
Tunnfilmssolceller Portabel och flexibel
Låg vikt
Estetiskt tilltalande
Låg verkningsgrad