Så fungerar monokristallina solceller

En monokristallin solcellspanel består av monokristallina solceller. Monokristallina solceller är i sin tur uppbyggda av cylindrisk silikon, och tack vare att tätheten av kristaller är lägre i jämförelse med polykristallina solceller har de monokristallina kristallerna en större yta att röra sig på, vilket medför att monokristallina solceller har en högre verkningsgrad i jämförelse med de polykristallina tillika billigare solcellerna.

De kiselplattor som monokristallina solceller utgörs av har även ett oktagonalt mönster, vilket innebär att dess verkningsgrad maximeras. Kiselplattornas form bidrar även till att de monokristallina solcellerna är enfärgade, och enligt många mer estetiskt tilltalande i jämförelse med dess mindre effektiva syskon.

 

Läs mer om solcellspaneler: Solcellspaneler – Monokristallin, polykristallin eller tunnfilm? | HemSol

 

Så producerar monokristallina solceller elektricitet

I samband med att solljuset når den monokristallina solcellen skapas ett elektriskt fält, som ger upphov till elektrisk spänning och i förlängningen elektricitet av DC-typ. Den DC-elektricitet som skapats av den monokristallina solcellen måste därefter omvandlas till AC-ström med hjälp av en växelriktare, för att du ska kunna nyttja den mikroproducerade elektriciteten i din villa.

 

6 egenskaper som är typiska för monokristallina solceller

  1. Monokristallina solceller är pyramidformade. Det medför att de har ett stort upptagningsområde, som innebär att dess verkningsgrad är hög.
  2. Den yttersta delen av monokristallina solceller består av fosfor, vilket underlättar vid skapandet av det elektromagnetiska fältet.
  3. Monokristallina solceller har ett yttre lager som består av kiselnitrid, som medför lägre reflekterande egenskaper samt en högre absorberingsförmåga. Mer specifikt bidrar kiselnitriden till att verkningsgraden är och förblir hög.
  4. Den elektricitet som polykristallina solceller skapar samlas in med hjälp av metallkonduktorer, som återfinns i solcellernas yttersta lager.
  5. Monokristallina solceller har en beräknad livslängd på cirka 30 år, vilket Solar Reviews förtydligar.
  6. Monokristallina solceller är mindre värmekänsliga i jämförelse med övriga solcellstyper.

 

Vad kan man använda monokristallina solceller till?

Då monokristallina solceller är effektiva kan de skapa en större mängd energi på en mindre yta i jämförelse med konkurrerande solcellstyper. Det medför att det är brukligt att använda sig av monokristallina solceller:

  • När man har ett mindre tak, men trots det vill kunna producera rikligt med elektricitet.
  • När man ämnar framställa extremt stora mängder energi med hjälp av ett solkraftverk bestående av solceller.
  • När man vill kunna ladda bärbara elektroniska produkter, och samtidigt vill minimera den portabla solcellspanelens vikt.
  • När man vill kunna belysa sin trädgård samt gatlampor på ett effektivt sätt.

 

Vad kostar monokristallina solceller?

En monokristallin solcellspanel med en effekt på 315 watt kostar cirka 1 750 kronor, exklusive installationsarbete samt installationsmaterial. Högeffektspaneler av monokristallin typ med en effekt på cirka 375 watt kostar vanligtvis omkring 2 500 kronor per solcellspanel.

 

Är monokristallina solceller alltid rätt val?

Nej. Då polykristallina solceller har en lägre inköpskostnad i jämförelse med monokristallina solceller, medför en solcellsinstallation av ett solcellssystem med polykristallina solceller i regel en lägre kostnad per installerad kvadratmeter, ofta även en lägre återbetalningstid.

Tumregeln säger: har du ett litet villatak, installera monokristallina solceller – har du ett stort villatak, installera polykristallina solceller.